Warsztaty edukacyjne – ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

Uwaga!

Warsztaty edukacyjne zostały zawieszone do odwołania!

Kurs: Warsztaty edukacyjne – Nasza Szkoła – Ja i mój przyjaciel Pies
Prowadzący: Sylwia Włosek, Małgorzata Kiełtyka i nasze psy : Sasza, Piorun, Odyn.
Czas trwania: 45 minut
Koszt: 250 zł

Oferta edukacyjna przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym.

OPIS OFERTY :
Podczas zajęć zwrócimy uwagę na ważne kwestie dotyczące odpowiedniego traktowania zwierząt i bezpieczeństwa dzieci w kontakcie z obcym psem.

1. Wprowadzenie zasad, których należy przestrzegać podczas lekcji z udziałem psa/ psów.
2. Kształtowanie postrzegania i odpowiedzialnego traktowania zwierząt przebywających w naszym otoczeniu.
3. Zapoznanie dzieci z cechami psa i cechami danej rasy
4. Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy wobec obcych psów – omówienie pozycji drzewo.
6. Kształtowanie bezpiecznych postaw dzieci w kontaktach z psami.
7. Przełamywanie lęku przed psem
8. Ćwiczenie koncentracji uwagi podczas zajęć.
9. Zwrócenie uwagi na potrzeby zwierząt przebywających pod naszą opieką.
10. Umiejętność czytania sygnałów, za pomocą których komunikują się z nami psy.
11. Omówienie funkcji, jakie pełnią w naszym życiu psy, np. pies przewodnik, pies terapeuta, pies obronny, pies tropiący, pies posłuszny.

Opis planu jest tylko propozycją.
Ofertę dopasowujemy do potrzeb danej grupy dzieci i według sugestii nauczycieli.

REGULAMIN